Har du tänkt på att.....

Det är oklokt att betala för mycket, men det är också oklokt att betala för lite.

När man betalar för mycket så förlorar man lite pengar. Det är allt. När man betalar för lite, så förlorar man allt, därför att det man har köpt inte kan göra det man köpt det för att göra.

Lagen om affärsprinciper tillåter inte att betala litet och få mycket. Det låter sig inte göra. Om man antar det lägsta budet, är det klokt att lägga till för eventuella risker.

Om man gör det så har man tillräckligt för att betala för något som är bättre.

För musen över nedan länkar för att se bilderna

» Altaner
» Anslagsplatser
» Avloppsanläggningar
» Bryggor
» Båtupptagning
» Egen tillverkning
» Fönster

» Grävning/Schakt
» Kök
» Renoveringar
» Stall
» Tillbyggnader
» Våtrum

Jonas Jonsson, Vätö Byggare AB
Gransätersgatan 37
761 60 Norrtälje
mobil: 070-50 88 961
e-post: jonas@vatobyggare.se
Benny Jonsson Vätö Mark & Bygg AB
Hargs by 71, 760 21 Vätö
mobil: 070-339 02 09
e-post: benny@vatobyggare.se